Anykščių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti „Mažojo žygdarbio“ rinkimuose (2017-11-21)

Anykščių rajono savivaldybė, įtvirtindama pamatines vaikų ir jaunuolių vertybes, skatindamas bendruomeniškumą ir ugdydama  socialinę atsakomybę už šalia esantį, skelbia nominaciją ‘“Mažasis žygdarbis“.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NOMINACIJOS „MAŽASIS ŽYGDARBIS“

SKYRIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Anykščių rajono savivaldybės nominacijos „Mažasis žygdarbis“ nuostatai reglamentuoja nominacijos skyrimo tikslus, dalyvius ir jų atranką.

2. Nominacijos skyrimo tikslai:

2.1. įtvirtinti pamatines vaikų ir jaunuolių vertybes;

2.2. skatinti bendruomeniškumą;

2.3. ugdyti  socialinę atsakomybę už šalia esantį.

3. Nominacijos įteikiamos Laisvės gynėjų dienos (Sausio 13-osios) minėjimo metu.

 

II SKYRIUS

NOMINACIJOS DALYVIAI IR JŲ ATRANKA

4. Pretendentai nominacijai gauti gali būti vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų, gyvenantys Anykščių rajono savivaldybėje.

5. Nominacijos „Mažasis žygdarbis“ teikėjai gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys.

6. Nominacijos teikėjas iki gruodžio 23 d. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui pateikia raštą (gali būti su filmuota, ar kt. vaizdine medžiaga) apie tais metais pasižymėjusį ir atlikusį ypatingą darbą bei poelgį asmenį, kurį aplinkiniams galėtume pristatyti kaip pavyzdį.

7. Pretendentus nominacijai „Mažasis žygdarbis“ vertina ir atrenka Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta nominacijos „Mažasis žygdarbis“ vertintojų grupė (toliau – vertintojų grupė).

8. Vertintojų grupės vadovas prieš tris kalendorines dienas iki nominacijos įteikimo dienos informuoja el. paštu teikėjus apie skiriamą nominaciją.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Nominacijos „Mažasis žygdarbis“ gavėjai renginio metu apdovanojami Mero padėkomis ir Savivaldybės administracijos dovanomis.

10. Nominacijos „Mažasis žygdarbis“ skyrimo nuostatai viešinami Anykščių rajono interneto svetainėje www.anyksciai.lt .

11. Informacija teikiama telefonu (8 381) 54 310 . Raštus pateikti adresu K. Ladigos g. 1, 211 kab., Anykščiai.

 

____________________

 

Priedai:

Atgal...
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos