Komisijos, darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

1. KOMISIJOS PIRMININKĖ - Kristina Stumbrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2. KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJA - Ridita Tveritnevienė, logopedė;

3. NARYS - Audronė Povilavičienė, bendrosios praktikos slaugytoja;

4. NARYS - Vitalija Pakštienė - auklėtoja;

5. NARYS - Ramunė Žvironienė, auklėtoja

6. KOMISIJOS SEKRETORIUS - Erika Puodžiūnaitė, auklėtoja.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA:

1. PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS - Valdas Šapkovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

2. KOMISIJOS SEKRETORIUS - Gaivilė Lunskienė;

3. NARYS - Kristina Stumbrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

4. NARYS - Laimutė Švagždienė, auklėtoja;

5. NARYS - Audronė Sijūnienė, vyr. buhalteris.

 

 INVENTORIZACIJOS KOMISIJA: 

1. KOMISIJOS PIRMININKĖ - Nijolė Burneikienė, auklėtoja;

2. NARYS - Vanda Orlova, auklėtoja;

3. NARYS - Laimutė Strazdienė, auklėtojos padėjėja;

4. NARYS - Nina Mickūnaitienė, auklėtojos padėjėja.

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA :

1. PIRMININKĖ - Gražina Stašienė, meninio ugdymo mokytoja;

2. NARYS - Audronė Puodžiūnienė, auklėtojos padėjėja;

3. NARYS - Tadas Čepukas, tėvų atstovas.

 

NURAŠYMO KOMISIJA:

1. PIRMININKĖ - Audronė Povilavičienė, vyr. slaugytoja;

2. NARYS - Laimutė Švagždienė, auklėtoja;

3. NARYS - Vitalija Kaulakienė, auklėtoja;

4. NARYS - Palmira Laurelienė, auklėtojos padėjėja.

LIKVIDATORIUS - Gražina Stašienė, meninio ugdymo mokytoja.


VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO KOMANDA

1. PIRMININKĖ -Kristina Stumbrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2. NARYS -Nijolė Burneikienė, auklėtoja;

3. NARYS -Audronė Povilavičienė, vyr. slaugytoja;

4. NARYS -Vanda Orlova, auklėtoja;

5. NARYS -Palmira Laurelienė, auklėtojos padėjėja.


CIVILINĖS PARENGTIES EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS DARBO GRUPĖ:

1. Gaivilė Lunskienė, auklėtoja;

2. Audronė Povilavičienė, vyr. slaugytoja.


DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA:

1. PIRMININKĖ - Jolanta Šaučiūnienė, direktorė;

2. NARYS - Kristina Stumbrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

3. NARYS - Audronė Sijūnienė, vyr.buhalterė;

4. NARYS - Erika Puodžiūnaitė, auklėtoja;

5. NARYS - Ramunė Žvironienė, auklėtoja.


STRATEGINIO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ:

1. PIRMININKĖ - Jolanta Šaučiūnienė, direktorė;

2. NARYS - Kristina Stumbrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

3. NARYS - Laimutė Švagždienė, auklėtoja;

4. NARYS - Vanda Orlova, auklėtoja;

5. NARYS - Erika Puodžiūnaitė, auklėtoja;

6. NARYS - Darius Stumbris, mokyklos tarybos atstovas.


STRATEGINIO PLANO STEBĖSENOS DARBO GRUPĖ:

1. PIRMININKAS - Valdas Špakovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

2. NARYS -Ramunė Žvironienė, auklėtoja;

3. NARYS - Gaivilė Lunskienė, auklėtoja;

4. NARYS - Romualda Leleikienė, auklėtoja.

 

ATESTACIJOS KOMISIJA:

1. PIRMININKĖ - Kristina Stumbrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2. NARYS - Vida Dičiūnaitė, švietimo skyriaus vedėja, steigėjo atstovė;

3. NARYS - Nijolė Burneikienė, auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė;

4. NARYS - Laimutė Švagždienė, auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė;

5. NARYS - Loreta Dilienė, mokyklos tarybos atstovė.


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos