Biudžeto suvestinė

 

2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaitos
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos
2018 m. I ketv. sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos)
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo specialiosios programos ataskaita
2018 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2018 m. I ketv. sąmatos vykdymo ataskaita (mok. krepšelio lėšos)
2018 m. I ketv. įmokų į biudžetą ataskaita
2018 m. I ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų
2018 m. I ketv. veiklos ataskaita
2018 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2018 m. I ketv. finansavimo sumų ataskaita
2018 m. I ketv. aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitų
2017 m. IV ketv. veiklos ataskaita
2017 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita
2017 m. IV ketv. finansavimo sumų ataskaita
2017 m. IV ketv. aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitų
2017 m. IV ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų
2017 m. IV ketv. įmokų į biudžetą ataskaita
2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo laipsniškam darbo užmokesčio įgyvendinimui ataskaita
2017 m. IV ketv. sąmatos vykdymo ataskaita (mok. krepšelio lėšos)
2017 m. IV ketv. sąmatos vykdymo ataskaita (biudžeto lėšos)
2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo specialiosios programos ataskaita
2017 m. IV ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo specialiosios programos ataskaita
2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita
2017 m. III ketv. įmokų į biudžetą ataskaita
2017 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 m. III ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų
2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo laipsniškam darbo užmokesčio įgyvendinimui ataskaita
2017 m. III ketv, biudžeto vykdymo mok. krepšelio ataskaita
2017 m. III ketv. aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitų
2017 m. III ketv. finansavimo sumų ataskaita
2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2017 m. III ketv. veiklos ataskaita
2017 m. II ketv. aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitų
2017 m. II ketv. finansavimo sumų ataskaita
2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. II ketv. aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitų
2017 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita
2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo specialiosios programos ataskaita
2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo mok. krepšelio ataskaita
2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo laipsniškam darbo užmokesčio įgyvendinimui ataskaita
2017 m. II ketv. įmokų į biudžetą ataskaita
2017 m. I ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų.
2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita
2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo specialiosios programos ataskaita
2017 m. I ketv, biudžeto vykdymo mok. krepšelio ataskaita
2017 m. I ketv. įmokų į biudžetą ataskaita
2017 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 m. I ketv. aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitų
2017 m. I ketv. finansavimo sumų ataskaita
2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2017 m. I ketv. veiklos ataskaita
2016 m. aiškinamasis raštas prie metinių finansinės būklės ataskaitų
2016 m. metinė finansavimo sumų ataskaita
2016 m. metinė finansinė ataskaita
2016 m. metinė grynojo turto ataskaita
2016 m. metinė veiklos ataskaita
2016 m.metinė pinigų srautų ataskaita
2016 m. IV ketv. aiškinamasis raštas
2016 m. IV ketv. programoms finansuoti ataskaita
2016 m. IV ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 m. IV ketv. programų ataskaita
2016 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2016 m. IV ketv.mokinio krepšelio ataskaita
2016 m. III ketv. Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita
2016 m. III ketv. Aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų
2016 m. III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 m. III ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita
2016 m. III ketv. Mokinio krepšelio lėšų ataskaita
2016 m. III ketv. Biudžeto lėšų ataskaita
2016 m. III ketv. Aiškinamasis raštas prie finansinės būklės ataskaitų
2016 m. III ketv. Finansavimo sumų ataskaita
2016 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2016 m. III ketv. Veiklos ataskaita
2016 m. II ketv. aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų
2016 m. I ketv. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų
2016 m. I ketv. Finansavimo sumų ataskaita
2016 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita
2016 m. I ketv. mokinio krepšelio ataskaita
2016 m. I ketv. pajamų įmokų į biudžetą ataskaita
2016 m. II ketv. Aiškinamasis raštas
2016 m. II ketv. Veiklos ataskaita
2016 m. II ketv. Finansinė ataskaita
2016 m. II ket. finansavimo sumos ataskaita
2016 m. II ketv. Pajamų ataskaita
2016 m. II ketv. Biudžeto ataskaita
2016 m. II ketv. Spec programos ataskaita
2016 II ketv. Mokinio krepšelio ataskaita
2016 m. II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.
2016 m. I ketv. aiškinamasis raštas
2016 m. I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 m. I ketv. Specialios programos ataskaita
2016 m. I ketv. Biudžeto ataskaita
Aiškinamasis raštas už 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita už 2015 m. finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.
Finansinės būklės ataksiata už 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita už 2015m.
Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.
Atsargų vertės pasikeitimas už 2015 m.
Informacija apie išankstinius mokėjimus už 2015 m.
Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita už 2015m
2015m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita
2015 m. IV ketv. programų ataskaita
2015 m. IV ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2015 m. IV ketv. biudžeto išlaidų ataskaita
2015m. IV ketv. biudžeto ataskaita
2015m. IV ketv. Mokinio krepšelio ataskaita
2015 m. IV ketv. Finansinės nuomos ataskaita
2015 IV ketv. Aiškinamasis raštas
2015 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. III ketv.Aiškinamasis raštas
2015 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita
2015 m. III ketv. Finansavimo sumos
2015 m. III ketv. Finansinė ataskaita (programų)
2015 m. III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų finansinė ataskaita
2015 m. III ketv. minimalios algos padidinimo ataskaita
2015 m. III ketv.spec. pajamų ataskaita
2015 m. III ketv. mokinio krepšelio duomenų finansinė ataskaita
2015 m. III ketv. Biudžeto išlaidų ataskaita
2015 m. III ketv. Aiškinamasis raštas
2015 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. II ketv. mokinio krepšelio duomenų finansinė ataskaita
2015 m. II ketv. Spec. pajamų ataskaita
2015 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita
2015 m. II ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. II ketv. Aiškinamasis raštas
2015 m. II ketv. Įmokų į biudžetą ataskaita
2015 m. II ketv. mokėtinų ir gautų sumų ataskaita
2015 m. II ketv. Finansavimo sumos
2015 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2015m. I ketv. aiškinamasis raštas
2015. I ketv. specialiosios programos ataskaita
2015 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2015 m. I ketv. įmokų į biudžetą ataskaita
2015 m. I ketv. finansinės nuomos ir įsipareigojimų ataskaita
2015m. I ketv. mokinio krepšelio finansinė ataskaita
2015 m. I ketv. biudžeto ataskaita
2014 m. metinė B15 forma
2014 m. metinė B11 forma
2014m. metinė B1 forma
2014 m. aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų
2014 m. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2014 m. pajamų įmokų į biudžetą ataskaita
2014 m. biudžeto vykdymo sąmatos ataskaita (spec.programa)
2014 m. biudžeto vykdymo sąmatos ataskaita (mokinio krepšelio)
2014 m. biudžeto vykdymo sąmatos ataskaita (biudžeto)
2014 m. III ketv. aiškinamasis raštas
2014 m. finansinė ataskaita III ketv. - veiklos
2014m finansinė ataskaita IIIketv. - finansavimo sumos
2014 m. finansinė ataskaita III ketv.- finansinė
2014 m. finansinės ataskaitos II ketv. - veiklos
2014 m. finansinės ataskaitos II ketv. - finansinės
2014 m. finansinės ataskaitos II ketv. - finansavimo sumos
2014 m. finansinės ataskaitos II ketv. - aiškinamasis raštas
2014 m. finansinės ataskaitos I ketv. - veiklos
2014 m. finansinės ataskaitos I ketv. - finansinė
2014 m. finansinės ataskaitos I ketv. - finansavimo sumos
2014m. finansinės ataskaitos I ketv. - aiškinamasis raštas
2013 m. finansinės ataskaitos IV ketvirtis
2013 m. finansinės ataskaitos IV ketvirtis
2013 m. finansinės ataskaitos IV ketvirtis
2013 m. finansinės ataskaitos IV ketvirtis
2013 m. finansines ataskaitos III ketvirtis
2013 m. finansine ataskaita III ketvirtis
2013 m. finansine ataskaita III ketvirtis
2013 m. finansine ataskaitos III ketvirtis
2013 m. finansinės ataskaitos II ketvirtis
2013 m. finansinės ataskaitos II ketvirtis
2013 m. finansinės ataskaitos II ketvirtis
2013 m. Finansinės ataskaitos I ketvirtis
2013 m. Finansinės ataskaitos I ketvirtis
2013 m.Finansinės ataskaitos I ketvirtis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos