Vaikų priėmimas
      Vaikų priėmimo tvarką į vaikų lopšelį – darželį nustato rajono savivaldybės Taryba.

Vaikai į vaikų lopšelį - darželį priimami tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą,
gimimo liudijimo kopiją ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą.
Vaikų grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų kasmet iki rugsėjo
mėn. 1 d.
Vaikų skaičius grupėje nustatomas vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais, Anykščių
rajono savivaldybės tarybos sprendimais.
Ikimokyklinis ugdymas teikiamas nuo 1 iki 5 (arba 6) metų. Išimties atveju gali būti
ugdomi ir jaunesni.
Vienerių metų priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kai tais kalendoriniais metais sueina
6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas
yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.
Švietimo santykiai tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko tėvų ar globėjų ir
vaikų lopšelio – darželio įforminami rašytine sutartimi.
Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje. Vienas sutarties egzempliorius
įteikiamas tėvams ( globėjams).
Priimant vaikus į vaikų lopšelį – darželį prioritetai teikiami: neįgaliems vaikams, vaikams iš
nepilnų šeimų, moksleivių ir studentų besimokančių dieniniame skyriuje,socialiai remtinų
šeimų vaikams ir šeimoms, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų, arba vienas iš tėvų yra pirmos ar
antros grupės invalidai, savų darbuotojų vaikams.
Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinę grupę
Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš sąrašų
Prašymas dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinę grupę
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos