KORUPCIJOS PREVENCIJA

JEIGU JUMS ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE - DARŽELYJE "EGLUTĖ" GALIMAI TEKO SUSIDURTI SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKLOMIS INFORMUOKITE:

1. Raštu, adresu Statybininkų g. 3, Anykščiai

2. Telefonu: 8-381-51882

3. Elektroniniu paštu: eglute@res.lt, eglute1@res.lt.

4. Atsakingas asmuo -Gražina Stašienė.

 

ATMINTINĖ

Korupcija yra bet koks asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija siekiama didinti lopšelio - darželio "Eglutė" funkcijų kokybę, darbuotojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą.

Darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Vyriausybės nutarimais, LR darbo kodeksu, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašais.

Svarbu:

1. Nesikreipti į asmenį ar asmenis, kurie yra įtariami;

2. Neatlikinėti tyrimo patiems;

3. Jei kas svarbu - užsirašyti datą, laiką.

4. Nebūti abejingiems ir pranešti apie pastebėtus pažeidimus.

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
Korupcijos priemonių planas
Korupcijos programa
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos