Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo gimimo iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo lopšeliai-darželiai, darželiai, mokyklos-darželiai. Ikimokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos mokyklose ir kitose įstaigose (pavyzdžiui, kaimų daugiafunkciuose centruose).

Priėmimas

Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tvarką nustato savivaldybė ar kitas steigėjas, jei darželis yra privatus. Paprastai taikomi bendri priėmimo principai, vienas iš jų – ikimokyklinio ugdymo įstaiga turi būti kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos.

Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami kūdikiai nuo gimimo iki 6 metų. Metų nesulaukusius mažylius tėvai kuriam laikui (daugiausia 4 val. per dieną) gali palikti tik tose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose yra įsteigtos specialios grupės su specialia įranga (šalia grupės patalpų turi būti įrengta vieta vežimėliams laikyti, priėmimo nusirengimo patalpoje – vystymo stalas, speciali virtuvėlė ir kt.). Kūdikius grupėje turi prižiūrėti dvi profesionalios auklėtojos.

Tėvai, norintys leisti vaiką į pasirinktą ikimokyklinio ugdymo įstaigą, turi rašyti prašymą tos ikimokyklinės įstaigos vadovui. Kai kuriose savivaldybėse priėmimas centralizuotas, tokiu atveju tėvai turi rašyti prašymą savivaldybei. Tėvų prašymai yra užregistruojami.

Prieš pradėdami leisti vaiką tėvai su ikimokyklinio ugdymo įstaiga pasirašo sutartį. Sutartyje susitariama dėl ugdymo programos, specialistų, kitų ugdymo sąlygų, apibrėžiamos šalių teisės ir įsipareigojimai.

Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo grupės į priešmokyklinę, pasirašoma nauja sutartis.

Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą.

Į grupę draudžiama vesti sergančius vaikus. Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis atskiriamas nuo kitų vaikų iki atvyksta jo tėvai.

Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tada, kai tėvai (globėjai) pateikia gydytojo pažymą.

Teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ugdymą 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programos

Finansavimas ir aprūpinimas

Švietimo aprūpinimo standartai

Įstaigų veikla

Netradicinis ugdymas

Švietimo pagalba

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo gimimo iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo lopšeliai-darželiai, darželiai, mokyklos-darželiai. Ikimokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos mokyklose ir kitose įstaigose (pavyzdžiui, kaimų daugiafunkciuose centruose).

Priėmimas

Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tvarką nustato savivaldybė ar kitas steigėjas, jei darželis yra privatus. Paprastai taikomi bendri priėmimo principai, vienas iš jų – ikimokyklinio ugdymo įstaiga turi būti kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos.

Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami kūdikiai nuo gimimo iki 6 metų. Metų nesulaukusius mažylius tėvai kuriam laikui (daugiausia 4 val. per dieną) gali palikti tik tose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose yra įsteigtos specialios grupės su specialia įranga (šalia grupės patalpų turi būti įrengta vieta vežimėliams laikyti, priėmimo nusirengimo patalpoje – vystymo stalas, speciali virtuvėlė ir kt.). Kūdikius grupėje turi prižiūrėti dvi profesionalios auklėtojos.

Tėvai, norintys leisti vaiką į pasirinktą ikimokyklinio ugdymo įstaigą, turi rašyti prašymą tos ikimokyklinės įstaigos vadovui. Kai kuriose savivaldybėse priėmimas centralizuotas, tokiu atveju tėvai turi rašyti prašymą savivaldybei. Tėvų prašymai yra užregistruojami.

Prieš pradėdami leisti vaiką tėvai su ikimokyklinio ugdymo įstaiga pasirašo sutartį. Sutartyje susitariama dėl ugdymo programos, specialistų, kitų ugdymo sąlygų, apibrėžiamos šalių teisės ir įsipareigojimai.

Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo grupės į priešmokyklinę, pasirašoma nauja sutartis.

Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą.

Į grupę draudžiama vesti sergančius vaikus. Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis atskiriamas nuo kitų vaikų iki atvyksta jo tėvai.

Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tada, kai tėvai (globėjai) pateikia gydytojo pažymą.

Teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ugdymą 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programos

Finansavimas ir aprūpinimas

Švietimo aprūpinimo standartai

Įstaigų veikla

Netradicinis ugdymas

Švietimo pagalba

Anykščių vaikų lopšelio - darželio ikimokyklinio ugdymo programa (2016 m.)
ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos